INFORMATION GÄLLANDE VÅRA RIKTLINJER FÖR CORONA

Om symptom för virus uppvisas ligger ansvaret på personen själv att ringa 1177. 

Om man är sjuk ska man inte besöka våra verksamheter. 

Sedan även stanna hemma från den öppna verksamheten i minst 48 h efter sjukdom för att vara med att begränsa smittspridningen.

Om du ej varit i skolan eller på arbetsplatsen pga sjukdom ska du inte heller besöka vår verksamhet.

 

Var noga med hygien om du besöker oss.

Tack för visad hänsyn för alla våra besökare och personal.